Wat zijn de voordelen van NIKTA-certificering voor u als klant?

In Nederland is het volgen van een opleiding voor iedere bedrijfshulpverlener door de Arbeidsomstandighedenwet verplicht gesteld. Onafhankelijk waar een opleiding is gevolgd, is het voor een bedrijfshulpverlener mogelijk een vakbekwaamheidscertificaat te halen om aan te kunnen tonen dat de benodigde kennis en vaardigheden worden beheerst en de vereiste competentie is bereikt.

Officieel geaccepteerde vakbekwaamheidscertificaten worden uitgegeven volgens ISO 17024 door een certificatie-instelling. Deze certificaten zijn daardoor zowel in Nederland (volledig) als internationaal (behoudens soms afwijkende wettelijke bepalingen) geaccepteerd.

NIKTA is de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten BHV en Acute Zorg uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024.

Ambuklas Training B.V. is een door NIKTA erkend exameninstituut. Wij kunnen al onze opleiding voor u NIKTA certificeren. Contact >>>>>