NIKTA

Wat zijn de voordelen van NIKTA-certificering voor u als klant?

In Nederland is het volgen van een opleiding voor iedere bedrijfshulpverlener door de Arbeidsomstandighedenwet verplicht gesteld. Onafhankelijk waar een opleiding is gevolgd, is het voor een bedrijfshulpverlener mogelijk een vakbekwaamheidscertificaat te halen om aan te kunnen tonen dat de benodigde kennis en vaardigheden worden beheerst en de vereiste competentie is bereikt.

Officieel geaccepteerde vakbekwaamheidscertificaten worden uitgegeven volgens ISO 17024 door een certificatie-instelling. Deze certificaten zijn daardoor zowel in Nederland (volledig) als internationaal (behoudens soms afwijkende wettelijke bepalingen) geaccepteerd.

NIKTA is de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten BHV en Acute Zorg uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024.

Ambuklas Training B.V. is een door NIKTA erkend exameninstituut. Wij kunnen al onze opleiding voor u NIKTA certificeren. Contact >>>>>
EHBO (Acute Zorg)
Er doet zich jaarlijks een enorm aantal ongelukken voor, van klein tot groot, in de privésfeer of op het werk. Zo’n ongeval vraagt om kordaat optreden van omstanders. Zeker als de verwonding van ernstige aard is en de professionele hulpdiensten zijn nog niet gearriveerd, dien je de aanrijdtijd te overbruggen middels het verlenen van Acute Zorg. Daartoe moet je wel weten hoe te handelen.

Lees meer...

Omdat BHV in kindrijke omgevingen (kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, primair onderwijs, kinderspeelparadijs, etc.) wezenlijk anders is dan BHV in bijv. een fabriek, bieden wij een gespecialiseerde BHV, Module Kind en Omgeving aan, welke door NIKTA is gecertificeerd. Zowel in het LEH-deel (levensreddende handelingen) als het BOC-deel (brand, ontruimen en communicatie) zijn kindspecifieke elementen opgenomen.

Lees meer...

Bedrijfshulpverlening (BHV) 
Is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).
In de Richtlijn 89/391/EEG, van 12 juni 1989, van de Raad van de Europese Gemeenschappen, betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van deveiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk, zijn verplichtingen vastgelegd voor werkgevers en werknemers over veiligheid en gezondheid op het werk.

Lees meer...

EHBO aan kinderen (Acute Zorg, Module Kind en Omgeving)
Kinderen zijn onderzoekend van aard en zien vaak gevaren niet op tijd aankomen. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Gelukkig is een ongeluk meestal niet ernstig van aard, maar toch moeten zo’n 140.000 kinderen een bezoek brengen aan de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Ouders, maar ook mensen die beroepsmatig te maken hebben met kinderen (gastouders, pedagogische medewerkers, leerkrachten, etc.), zijn de eerstaangewezen om acute zorg te verlenen bij een ongeval.

Lees meer...