Naast de absolute noodzaak van oefenen in verband met het optimaal functionerend krijgen van het ontruimingsplan is het verplicht maar ook wenselijk om minstens één keer per jaar een ontruimingsoefening te houden.
Naast het feit dat ontruimen een wettelijke taak is voor ieder bedrijf is ontruimen ook een taak die iedere organisatie om morele redenen goed moet kunnen uitvoeren. In geval van een calamiteit wil geen enkele verantwoordelijke van een organisatie dat een van de aanwezigen iets overkomt.

In een jaar tijd kan er veel veranderen, daarbij kunt u calamiteiten niet regisseren, wel de reactie van uw medewerkers.
Tijdens deze oefening leren uw medewerkers, BHV-ers en hoofd BHV het ontruimingsplan in praktijk te brengen. Alle instructies en procedures worden stapsgewijs geoefend en aangepast waar nodig.

Wat is het doel van de ontruimingsoefening?
De ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit. Na afloop evalueert een van onze deskundigen de oefening met alle BHV-ers, waarbij hij de leermomenten bespreekt en verbeterpunten aangeeft. Onze deskundige maakt ook altijd een schriftelijke rapportage van het verloop van de oefening.

Hoe gaat een ontruimingsoefening in zijn werk?
Om kostbare productietijd niet verloren te laten gaan, hoeft een ontruimingsoefening niet lang te duren.
De hoofdzaak van een ontruimingsoefening is uw medewerkers te trainen, hoe zij en de eventueel aanwezige bezoekers het pand via een korte weg en op een veilige manier volgens het bedrijfsnoodplan van het bedrijf dienen te verlaten, wanneer het ontruimingsalarm in werking is gesteld.
Uw bedrijfshulpverleners worden getraind hoe zij een ontruiming moeten begeleiden en volgens de procedures uw medewerkers en bezoekers dienen te registreren.
Voorafgaand aan de oefening vindt een voorbespreking van de doelstellingen met alle betrokken BHV-ers plaats. Daarna wordt een calamiteit in scène gezet en wordt de ontruiming met alle medewerkers geoefend. De inzettijd van uw medewerkers (buiten de BHV-ers om) wordt zo veel mogelijk beperkt.
Daarbij is het ook mogelijk om de oefening te organiseren aansluitend op het einde van uw werktijd.

Evaluatie
Na afloop van de ontruimingsoefening wordt geëvalueerd. Waar zaten de knelpunten en hoe  kunnen deze worden verbeterd, om het bij een volgende inzet nog beter te laten verlopen.
Na de mondelinge evaluatie ontvangt u een evaluatierapport waarin de knelpunten beschreven staan. Deze gegevens kunt u meenemen ter verbetering van uw BHV-organisatie en de aanpassing van uw ontruimingsplan.

Enscenering
Ambuklas Training B.V. organiseert volledige ontruimingsoefeningen voor uw bedrijf waarbij wij gebruik maken van enceneringsmaterialen die de noodzaak van ontruimen tot dicht bij de werkelijkheid benaderd. Elke oefening wordt op maat georganiseerd.
Daarbij toetsen wij gelijk uw ontruimingsplan en geven advies over de bijstelling hiervan. Natuurlijk kan het plan ook door ons aangepast worden.