Brandveiligheid is één van de verantwoordelijkheden van de bedrijfsleiding. Dit betekent onder meer een juiste werking van en omgaan met de brandmeld-/ontruimingsinstallatie. Door de brandweer wordt in de meeste gevallen geëist dat het beheer en onderhoud van de installaties plaatsvindt conform de NEN 2654, deel I. Deze norm schrijft onder meer voor dat een installatiebeheerder wordt aangewezen.)

De beheerder brandmeldinstallatie (voorheen Opgeleid Persoon) behandelt alle aspecten van het beheer en onderhoud van brandmeld-/ ontruimingsinstallaties zoals beschreven in de genoemde NEN-norm. Daarnaast fungeert de beheerder brandmeldinstallatie als eerste aanspreekpunt voor de brandweer.
Bovendien is aan deze cursus optioneel een praktijk gedeelte gekoppeld die vooral voorziet in de kennis van de eigen installatie.

Doelgroep:
De opleiding is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met het bedienen, en het technische beheer van de brandmeldinstallatie.
Vanwege de aard van de taken en verantwoordelijkheden van een Beheerder Brandmeldinstallaties is het aan te bevelen deze een plaats in de Bedrijfshulpverlenings- (BHV) organisatie te geven.

Leerdoelstellingen:
Na het volgen van deze cursus beschikt de deelnemer over alle noodzakelijke theoretische en praktische kennis om aangewezen te worden als beheerder brandmeldinstallatie zoals vastgelegd in de norm NEN 2654-1 voor brandmeldinstallaties.
De deelnemer kent de opbouw en componenten van de brandmeldinstallatie.
De deelnemer kan: periodieke controles uitvoeren, preventief onderhoud verrichten, gegevens in het logboek registreren en rapporteren.
1. brandmeldinstallaties en de rol van de beheerder.
2. brandmeldinstallaties, techniek en activiteiten.
3. beheer, controle en onderhoud door de beheerder.

Duur van de opleiding/cursus:
De opleidingsduur is 1 dag (de cursus gaat van start bij minimaal 4 deelnemers)

Afsluiting:
Het geheel wordt afgesloten met een examen en praktijkopdracht.
Eigen installatie:
Daar er een complex van installaties zijn, is het onmogelijk een ieder een goede uitleg te geven over zijn installatie.
Vandaar dat Ambuklas Training B.V. de mogelijkheid biedt er een tweede moment aan te koppelen waarin uw installatie uitgelegd word in begrijpelijke taal.

Kennismaken?
Wilt u meer weten over de diensten van Ambuklas Training B.V. of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op. U kunt ook eenvoudig en geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.