Bedrijven en instellingen dienen beleidsmatig aandacht te besteden aan de veiligheidszorg. Voor de functionaris die hiermee belast is/wordt heeft Ambuklas Training B.V. de kaderopleiding Coördinator / Hoofd Bedrijfshulpverlening ontwikkelt.
De opleiding is bedoeld voor personen die management verantwoordelijkheid dragen binnen de organisatie
Algemene managementvaardigheden beheersen, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden

Verantwoordelijk zijn/gaan worden voor het opzetten, implementeren en bewaken van het Arbo-beleid aangaande veiligheid in een bedrijf of instelling en/of aangesteld zijn/worden als Coördinator/Hoofd BHV.

Inhoud
De opleiding is opgezet rondom de kwaliteit en managementcirkel welke beschreven is in de praktijkrichtlijn NPR 5001 'Model voor arbo-managementsysteem' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI). De opleiding staat onder auspiciën van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) welke tevens het examen afneemt.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderdelen ruimschoots aan de orde:
* Introductie C/HBHV (Wettelijk kader, BHV, vastlegging, opleiding(en), alarmerings- en waarschuwingsprocedures, deskundige diensten)
* Arbo-zorg (Arbo-managementsysteem, arbo-beleid, vastlegging)
* Inventarisatie (operationele regelkring, risico-inventarisatie en evaluatie, restrisico, Arbo-dienst)
* Organisatie en beheer (organisatie BHV planning, vergoedingen, verzekering, budget) Auditing (uitvoeren van audits, brandveiligheidseisen, beveiligingsinstallaties, veilig gebruik van het gebouw)
* Pakket van eisen (Arbo-wet, RI&E, deskundigen en Arbo-diensten, BHV functionarissen, brandpreventie en BHV, brandveiligheidconcept, gebruiksvergunning, arbeidsinspectie en BHV).

Examen / Diploma:
De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk examen. Het examen bestaat uit het uitvoeren van de projectopdracht en het, ten overstaan van de examencommissie, presenteren en verdedigen hiervan. Op zowel de projectopdracht als de presentatie zal de kandidaat worden beoordeeld, waarbij de inhoud van de presentatie prioriteit heeft.
Bij voldoende resultaat ontvangt de kandidaat het Diploma Coördinator/Hoofd BHV.

Kennismaken?
Wilt u meer weten over de opleiding Hoofd BHV van Ambuklas Training B.V.? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neemt u dan contact met ons op. U kunt ook eenvoudig en geheel vrijblijvend een offerte aanvragen.