Het is verplicht om blusmiddelen zoals brandblussers, brandhaspels en aanverwante periodiek te laten keuren.

Worden blusmiddelen niet gekeurd en komt de brandweer langs voor
controle en kan dit leiden tot een boete.

Ook verzekeraars controleren of een keuring jaarlijks heeft plaatsgevonden.
Want wanneer je de blusmiddelen niet keurt, keert de verzekering niet uit bij
een claim op de brandverzekering.

Blusmiddelen dienen jaarlijks gecontroleerd en onderhouden te worden.
Conform NEN 2559,NEN-EN 671-3 en NEN 2659.

Ook voor keuring en onderhoud op veiligheid en inzetbaarheid van uw blusmiddelen kunt u bij Ambuklas terecht.
Ambuklas onderhoud en service webshop