Mooi initiatief! 

Elke dag sterven in Nederland 35 mensen aan een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Vaak totaal onverwacht op het werk, thuis of op straat.

Bij een hartstilstand zijn de eerste 6 minuten van cruciaal belang. De patiënt is in levensgevaar en vooral te weinig zuurstof naar de hersenen zorgt al snel voor problemen. De hersenen raken al na 4 tot 6 minuten onherstelbaar beschadigd en daarna ook andere organen. De ambulance doet er vaak langer over dan 6 minuten om ter plaatsen te komen, dus directe hulp van omstanders is de enige kans op overleven. Direct 112 bellen en starten met reanimeren en een schok toedienen met een AED.

6-minutenzone

De droom van de Hartstichting is dat er in heel Nederland binnen 6 minuten acute hulp geboden wordt bij een hartstilstand. Om dit te bereiken is er een actief oproepsysteem, veel burgerhulpverleneners en voldoende AED’s nodig.

Aanmelden als burgerhulpverlener
Om in heel Nederland een dekking van 100% te krijgen zijn heel veel burgerhulpverleners nodig. Bent u ouder dan 18 jaar en heeft u de afgelopen 2 jaar een training gevolgd waarin u heeft leren reanimeren. Dat kan zijn Reanimatie & AED of BHV. Meld u dan aan als bugerhulpverlener en red een leven in uw buurt. Aanmelden kan via de website van de Hartstichting.

Hoe werkt de burgerhulpverlening?
Als u zich heeft aangemeld (met postcode) als burgerhulpverlener bent opgenomen in een oproepsysteem voor reanimatie. Bij een melding van een hartstilstand bij de meldkamer van 112 krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer een bericht op hun mobiel met de locatie van het slachtoffer. Een deel van hen krijgt het verzoek om direct naar het slachtoffer te gaan en te starten met reanimeren. Anderen krijgen het verzoek om eerst een AED op te halen.

burgerhulpverlener Reanimatie

Hoe werkt een oproepsysteem?
Meldkamers van 112 van de ambulancediensten werken met een database met burgerhulpverleners en AED’s. Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers, zoals u, die kunnen reanimeren en de AED kunnen gebruiken. Op het moment dat de meldkamer een melding krijgt over een hartstilstand schakelt zij, direct na het uitsturen van de ambulance(s), het oproepsysteem in. Via dit systeem gaan sms’jes naar burgerhulpverleners die binnen een straal van ongeveer 1000- 1500 meter van het slachtoffer wonen of werken. Het sms’je bevat de locatie waar het slachtoffer zich bevindt met de boodschap daarheen te gaan en te starten met reanimatie of om een bepaalde AED op te halen en vervolgens naar het slachtoffer te gaan. Omdat meerdere hulpverleners een sms’je krijgen is de kans groot dat u er niet alleen voor staat en samen hulp verleent aan het slachtoffer.

Red een leven in uw buurt en meld u aan!

Alle informatie over burgerhulpverlening vindt u op de website van de Hartstichting

Bron: Hartstichting