Wij wensen iedereen een veilig en gezond nieuwjaar!

Natuurlijk is het leuk en met oud en nieuw vuurwerk af te steken, maar helaas gebeuren er nog veel te veel ongelukken met vuurwerk. Letsels die kunnen ontstaan zijn oa. brandwonden, snijwonden, oog- en oorletsel en zelfs afrukkingen van weefsels (bv vingertop).

Overige EHBO tips zijn:

Brandwonden: Koelen - "Eerst water, de rest komt later."
Het direct koelen van brandwonden met lauw stromend water gedurende 10-15 minuten
is essentieel om verergering van de brandwonden te voorkomen. Verbind de wond na
het koelen met een Metalline-verband of gebruik Burnshield en verwijs het slachtoffer
naar de huisarts of Spoedeisende Hulp.
!Gebruik nooit brandzalf of boter op een brandwond.

Bij grote tweede- of derdegraads brandwonden, brandwonden in het gezicht en een
mogelijk inhalatietrauma, waarschuw 112.

Actief bloedverlies: Door explosie van vuurwerk kunnen er ernstige verwondingen
ontstaan waaronder amputaties van lichaamsdelen en huidverwondingen.
Stop actief bloedverlies door druk op de wond en leg een wonddrukverband aan
(traumazwachtel).

Bij hevig bloedverlies waarschuwt men een ambulance en geeft men druk op de wond.
Soms betekent dit dat men het koelen even moet uitstellen. Eventueel kan Burnshield
gebruikt worden.

Amputatie: Waarschuw 112. Verbind de verwondingen (traumazwachtel), koel indien
mogelijk tenzij er sprake is van veel bloedverlies.
Neem (indien mogelijk) het afgerukte lichaamsdeel mee naar het ziekenhuis.
 vuurwerkcijfers.jpg large
Aangezichtletsels: Bij hevige bloedingen in het gezicht, de mond en keel kan het slachtoffer een bedreigde luchtweg krijgen. Laat het slachtoffer indien aanspreekbaar voorover gebogen (de zogenaamde schrijfhouding) zitten zodat het bloed niet in de mond of keel loopt. Waarschuw 112. Bij een bewusteloos slachtoffer leg het slachtoffer dan in de stabiele zijligging. Probeer bloedingen in het gelaat te stelpen door druk op de wond.

Gehoorschade: Door de knal van vuurwerk kan er tijdelijk, maar soms ook langere tijd een piep in de oren zitten. Soms treedt zelfs doofheid op. Verwijs het slachtoffer naar de huisarts voor beoordeling. Indien er bloed uit het oor komt, verwijs het slachtoffer naar de Spoedeisende Hulp zodat hij door de KNO-arts gezien kan worden.

Oogletsel: Door rondvliegende stukjes vuurwerk, as, metaal en kruit onstaat er veel oogletsel. Dit kan leiden tot ernstige schade aan het oog en zelfs blindheid. Ook kan verbranding van het oog optreden. Wrijf niet in het oog en probeer niet om splinters of stukjes roet te verwijderen, dit kan schade aan het oog verergeren. Bij verbranding kan men het oog voorzichtig spoelen met lauw water gedurende 10-15 minuten, tenzij er sprake is van een doordringende oogverwonding. Ieder oogletsel moet door een arts beoordeeld worden. Voorkom dat het slachtoffer in het oog wrijft (bedek het oog met een kapje). Druppel niets in het oog.

  
!! Bij alle letsels van ongevallen met vuurwerk is het belangrijk om het slachtoffer na het optreden van het ongeval niet meer te laten eten of drinken.
   Wanneer er een operatie moet plaatsvinden kan het van belang zijn dat het slachtoffer nuchter is.

 
 Gebruik geen alcohol om de pijn te verzachten!