De Brandweeracademie van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) verzamelt structureel data over fatale woningbranden in Nederland. Daarbij werken zij samen met de bij de betreffende branden betrokken brandweerkorpsen en teams-brandonderzoek.

De actuele cijfers zijn de voorlopige cijfers over fatale woningbranden van januari tot en met augustus 2016. Omdat dit niet om een heel jaar gaat is het niet reeel om deze cijfers te vergelijken met de voorgaande jaren.

Ter vergelijking met voorgaande jaren ziet u hieronder een overzicht van de cijfers van 2008 t/m 2015.overzicht jaar 2008-2015


Ieder jaar wordt er door het IFV een uitgebreid jaaroverzicht gemaakt van de fatale woningbranden. Hierin staan alle feiten en cijfers duidelijk weergegeven. Zoals: Brandkenmerken, brandoorzaken en voorwerp waarin brand ontstaat, ruimte waarin brand ontstaat, momenten van ontstaan, moment van melden en opkomsttijd, schade, gebouwkenmerken, type woning, bouwjaar en eigendomssituatie, rookmelders, invloed van bouwkundige kenmerken, menskenmerken, gewonden en in eerste instantie geredde slachtoffers, woonsituatie, geslacht en leeftijd, mate van zelfredzaamheid, wijze van ontdekken van de brand, locatie van slachtoffers en vluchtpoging, moment en plaats van overlijden en situatie slachtoffer.

Enkele opmerkelijke feiten uit het jaaroverzicht fatale woningbranden 2015 zijn:

- De meeste fatale woningbranden zijn ontstaan door onvoorzichtigheid bij roken (30%).
- 37 % van de fatale woningbranden zijn ontstaan in de woonkamer.
- De meeste vonden plaats in de maanden februari (22%) en november (19%).
- De meeste fatale woningbranden zijn gemeld aan de brandweer tussen 2.00 - 6.00 uur (26%)
- Bij 82% van de fatale woningbranden was de brandweer binnen 8 minuten na melding ter plaatse.
- 37% van de fatale woningbranden in 2015 waren in een galerijflat. 
- Bij 37 % van de fatale woningbranden was geen rookmelder aanwezig.
- Er blijkt uit het overczicht dat vermoedelijk zo'n 45% van de slachtoffers is overvallen in hun slaap.

Het complete rapport is te bekijken en te downloaden. (klik hier)

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)