Een Bedrijfshulpverlener (BHV’er) is een werknemer die binnen zijn bedrijf of organisatie naast zijn normale werk extra taken moet verrichten op het gebied van hulpverlening en veiligheid. Het aantal werknemers dat binnen een bedrijf deze extra taken verrichten is afhankelijk van het totaal aantal werknemers dat binnen het bedrijf werkzaam is.
De taken van een BHV’er:

- Het verlenen van eerste hulp aan slachtoffers.

- Het beperken en bestrijden van brand.

- Het beperken van de gevolgen van ongevallen.

- Het alarmeren van alle aanwezigen en het ontruimen van een gebouw in het geval van een incident of calamiteit.

Binnen ieder bedrijf kunnen zich situaties voordoen waarbij de BHV’er hulp moet bieden aan een slachtoffer. Meestal wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen een incident en een calamiteit.

Incident: Een voorval of gebeurtenis waarbij de BHV’er moet ingrijpen, maar de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf niet verstoort.

Calamiteit: Een gebeurtenis die de dagelijkse gang van zaken binnen een bedrijf ernstig verstoort en het bedrijf gedeeltelijk of zelfs geheel stil legt.
BHVer  tas
Het voorkomen van calamiteiten is natuurlijk erg belangrijk. Van de BHV’er wordt verwacht dat hij/zij daarin een actieve rol speelt. Zo dient de BHV’er regelmatig alle aanwezige vluchtwegen te controleren.

De BHV’er heeft een voorpostfunctie. Dat wil zeggen dat hij/zij de tijd overbrugt tot de professionele hulpverleners ter plaatsen zijn en in die tijd probeert de gevolgen van een incident te beperken.